он
 
   

Vнэ, тариф  |  Хязгаарлалттай ТХ шалгах  |  Хүчингүй бичиг баримт  |  Арал солих  |  Жуулчин тээвэрлэлтийн зөвшөөрөл  |  Ослын дүгнэлт  |  Нэмэлт төхөөрөмж суурилуулах  |  Хийцийн өөрчлөлт  |  Техникийн хяналтын үзлэг


Авто үйлчилгээ

Mon, 16 May 2016

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 55 дугаар “Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, дүрэм, захиргааны албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай” тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9-д “Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг аймаг, орон нутагт зохион байгуулах” гэж заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна.

ЗОРИЛГО

Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй авто үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн нэг системд оруулж, стандартад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхэд оршино.

Бид цаашид:

 • авто үйлчилгээний байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд чанарын баталгаат тогтолцоог бий болгох;
 • авто үйлчилгээний байгууллагын мэргэжилтэй ажилтны чадавхийг нэмэгдүүлэх,
 • авто үйлчилгээний байгууллагыг ангилах;
 • чанарын баталгаат сэлбэг хэрэгслийг иргэдэд хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэх;
 • тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүдэн гарсан хог хаягдлыг байгальд ээлтэй байдлаар дахин боловсруулах;

зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.

АНГИЛАЛ ТОГТООХ АЧ ХОЛБОГДОЛ

Үйлчлүүлэгчдэд

 • Иргэд үйлчлүүлэгчийн эрхийг зөрчигдөхөөс хамгаалах, чанартай, баталгаатай үйлчилгээг авах боломж бүрдэнэ.
 • Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бус байдлаас шлтгаалан гарах зам тээврийн осол буурч хүний амь нас, эд материалд үзүүлэх хохирол буурна.
 • Нэгж тээврийн хэрэгсэл тус бүрийн түүхийг харах боломжтой болно.

Нийгэмд

 • Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулснаар тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал сайжрана.
 • Зориулалтын бус байр талбайд, мэргэжлийн бус хүмүүс үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсноор нийгэмд учирч буй хор нөлөөлөл багасна.

Авто үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллага, иргэдэд

 • Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААН байгууллагуудын нэр хүнд дээшлэж, ажлын ачаалал, ашиг орлого нэмэгдэх болно.
 • Авто үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар, ажлын байрны орчин сайжрах болно.
 • Найдвартай, эрсдэлгүй ажлын байраар хангагдах болно.
 • Нэгж тээврийн хэрэгсэл тус бүрийн түүхийг харж болох бөгөөд тухайн тээьрийн хэрэгслийг оношлох, засвар үйлчилгээг хийхэд хялбар болно.
 • Зориулалтын бус байр талбайд мэргэжлийн бус хүмүүс үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсноор ангилалд хамрагдсан байгууллагаар үйлчлүүлэх үйлчлүүлэгчдийн тоо өсч ашиг орлого нэмэгдэнэ.

Эрх олгож буй байгууллагад

 • Авто үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд болон иргэдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар байгууллагад хуримтлах орлогыг нэмэгдүүлнэ.
 • Нэгж тээврийн хэрэгсэл тус бүрийн түүхийг харах мэдээллийн санг бүрдүүлснээр доорх боломжууд бүрдэх болно.
 • Тээврийн хэрэгслийн дэлгэрэнгүй тайлан буюу мэдээллийн баазтай болно.
 • Нэмэлтээр орлого олох боломжтой болно.
 • Үйлчлүүлэгч болон хамтран ажилладаг ААН байгууллагуудтай цаашид нягт хамтран ажиллах уялдаа холбоо бүрдэнэ.

Орон нутагт авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн судалгаа

 

Орон нутагт 2017 оны 03 дугаар сарын байдлаар авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч 454 аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэд байна. Судалгаанаас үзэхэд аймгийн төвүүдэд 454 иргэн, аж ахуйн нэгжээс Архангай аймагт 34, Баян-Өлгий 39, Баянхонгор 10, Говь-Алтай 11, Говьсүмбэр 4, Дорноговь 36, Дорнод 15, Дундговь 18, Завхан 26, Замын-Үүд 27, Өвөрхангай 29, Өмнөговь 14, Сүхбаатар 22, Төв аймаг 11, Увс 4, Ховд 9, Хэнтий 11, Дархан 15, Орхон 47, Сэлэнгэ 32, Булган 7, Хөвсгөл 33 тус тус авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Орон нутагт авто үйлчилгээний ангилал тогтоолгосон аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн судалгаа

Орон нутагт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд дараах хүрээний ангиллуудыг тогтоогоод байна.  Нийт 21 аймгийн автотээврийн төв, Замын-үүд болон Цогтцэций салбарын 71 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд 76 ангиллын гэрчилгээ олгов. Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой бүх агрегат, механизм, зангилааны засвар, үйлчилгээг иж бүрнээр хийх  (А1 хүрээ) 3, Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой үндсэн агрегат, механизм, зангилааны засвар үйлчилгээг төрөлжсөн хэлбэрээр хийх (А2 хүрээ) 3, Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд холбоогүй боловч хүн ам, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой агрегат, зангилаа, механизмын засвар үйлчилгээг төрөлжсөн хэлбэрээр хийх (В2 хүрээ) 57, Автомашин, сэлбэг хэрэгсэл, тослох материалыг үйлдвэрлэгчээс шууд бөөнөөр нийлүүлдэг дистерибютерын үйлчилгээ үзүүлэх (С1 хүрээ) 1, Сэлбэг хэрэгсэл, тосолгооны болон ашиглалтын бусад материалын жижиглэн худалдаа, авто зогсоол болон бусад худалдаа үйлчилгээ эрхлэх (С3 хүрээ) 11 гэрчилгээг тус тус олгоод байна.

 


[ « Буцах | Хуудасны эхэнд | Хэвлэх | Дараах » ]
Холбоо барих

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Автотээврийн Үндэсний Төв
Утас: 1900-1234
Факс: 70112851

И-мэйл: info@transdep.mn


250671


Нvvр хуудас | Цахим шуудан | Салбаруудын байршил | Холбоо барих | Хэвлэх | Вэбээс гарах

2018 © Автотээврийн Үндэсний Төв. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.