Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn

Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт

Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт

Монгол Улсын автотээврийн төлөөлөгчид, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны автотээврийн төлөөлөгчдийн 2016 оны ээлжит уулзалт зохион байгуулагдаж байна

Монгол Улсын Сэлэнгэ аймагт 2016 оны 09 дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд Монгол Улсын автотээврйн төлөөлөгчид, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны автотээврийн төлөөлөгчдийн 2016 оны ээлжит уулзалт амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Автотээврийн үндэсний төвөөс орон нутгийн Автотээврийн төвүүдэд "Хот хоорондын ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх нь" сэдэвт цахим сургалт 2016 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 17:30 минутад зохион байгуулна.

ЖИРИ КРАТОЧВИЛ: АЧАА ТЭЭВРИЙН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛТЭЙ БОЛОХ НЬ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХУВЬД ӨНДӨР АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ

“Монгол Улсын автотээврийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг БНЧУ-ын арга туршлагыг үндэслэн сайжруулах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хяналтыг нэмэгдүүлэх” төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр БНЧУ-аас автотээврийн салбарын төлөөлөгчид 2016 оны 9 дүгээр сарын 05-11-ний өдрүүдэд Монгол Улсад хүрэлцэн ирсэн билээ.

БНЧУ-ТАЙ ХАМТРАН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

“Монгол Улсын автотээврийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг БНЧУ-ын арга туршлагыг үндэслэн сайжруулах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хяналтыг нэмэгдүүлэх” төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр БНЧУ-аас автотээврийн салбарын төлөөлөгчид 2016 оны 9 дүгээр сарын 05-11-ний өдрүүдэд Монгол Улсад хүрэлцэн ирээд байна.

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.