Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2023-09-15 04:40:36

Улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн статистик мэдээ

Улс хоорондын зорчигчдын тогтмол тээврээр 2023.01.08 – 2023.007-ний өдрийн байдлаар 18296 тээврийн хэрэгслээр 596,183 зорчигч зорчсон байна. Суудал ашиглалт дунджаар 81%-тай байна.

Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр 2023.01.01 – 2023.09.01-ний өдрийн байдлаар 957,882 зорчигч тээвэрлэсэн бөгөөд дундаж суудал ашиглалт 0,70%-тай байна.

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.