Та доорхи 3 алхамын дагуу зааврыг сайтар уншин, үйлчилгээний төлбөрийг хялбараар төлнө үү.

Улсын дугаар болон арлын
дугаар оруулах

Төлбөр төлөх
үйлчилгээг сонгох

Банк апп Qpay код
уншуулан төлбөр төлөх

Улсын дугаараа оруулна уу:

           

Улсын дугаараа оруулна уу:

          

Улсын дугаараа оруулна уу:

         

Улсын дугаараа оруулна уу:

         

Арлын дугаараа оруулна уу:


* Тээврийн хэрэгслийн Улсын дугаар, сери болон арлын дугаарыг зөв оруулна уу ...
Бидний ажил, үйлчилгээнд та үнэлгээ өгнө үү?
 

 

Үнэлгээ өгсөн таньд баярлалаа.