Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2021-10-25 01:31:45

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020.11.18- ны өдрийн А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан “Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-г мөрдөн улсын хэмжээнд автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, бүртгэл мэдээллийн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж байна.

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл нь дараах төрөлтэй байна.

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.