Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn

2023 оны I-р улиралд олгосон хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийн зарцуулалт

Монгол Улс болон БНХАУ-ын хооронд автозамын хилийн боомтуудаар 2023 оны 1 дүгээр улиралд Улс хооронд байнгын ачаа тээвэрлэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгосон байдал.

2022 оны IV-р улиралд олгосон хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийн зарцуулалт

Монгол Улс болон БНХАУ-ын хооронд автозамын хилийн боомтуудаар 2022 оны 4 дүгээр улиралд Улс хооронд байнгын ачаа тээвэрлэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгосон байдал.

2022 оны III-р улиралд олгосон хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийн зарцуулалт

Монгол Улс болон БНХАУ-ын хооронд автозамын хилийн боомтуудаар 2022 оны 3 дугаар улиралд Улс хооронд байнгын ачаа тээвэрлэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгосон байдал.

2022 оны II-р улиралд олгосон хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийн зарцуулалт

Монгол Улс болон БНХАУ-ын хооронд автозамын хилийн боомтуудаар 2022 оны 2 дугаар улиралд Улс хооронд байнгын ачаа тээвэрлэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгосон байдал.

2022 оны I-р улиралд олгосон хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийн зарцуулалт

Монгол Улсын Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт боомтоор - БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ганцмод боомтын чиглэлд Битүүмжилсэн тээврийн багийн хүрээнд 2022 оны I-р улиралд олгосон хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийн зарцуулалт

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.