Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-06-09 06:27:42

Санхүү эдийн засгийн хэлтэс

Үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны стратегийн тавдугаар зорилтын хүрээнд санхүүгийн анхан шатны бүртгэл хөтлөх бүх төрлийн тайлан гаргах зорилтот түвшинд батлагдсан төсвийн зарлага хуваарилалт, хөрөнгө оруулалт худалдан авах ажиллагааны санхүүжилтийг гүйцэтгэх үйл ажиллагааны орлого зарлагыг төлөвлөх, санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, зорилтот түвшнийг боловсруулах, батлуулах ажлыг зохион байгуулах,үйлдвэрийн газрын салбар нэгжийн санхүү, хөрөнгө оруулалт, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмчийг ашиглах зарцуулах Шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулах хяналт тавих үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Овог, нэр Албан тушаал Өрөөний утас Ажлын и-мэйл
Р.Баасандорж Хэлтсийн дарга  70070012  baasandorj@transdep.mn
Ё.Мөнхтуул Хяналтын нягтлан бодогч 70070012 monkhuul@transdep.mn 
Н.Баярмагнай Ахлах нягтлан бодогч  70070012 magnai@transdep.mn 
Б.Эрдэнэчимэг Ахлах нягтлан бодогч  70070012 erdenechimeg@transdep.mn 
Г.Дуламханд Ахлах нягтлан бодогч  70070012 dulamkhand@transdep.mn 
Г.Урангуа Эдийн засагч  70070012 urangua@transdep.mn 
Д.Оюунжаргал Нягтлан бодогч  70070012 oyunjargal@transdep.mn 
Б.Одончимэг Нягтлан бодогч  70070012 odonchimeg@transdep.mn 
Г.Амарболд Нягтлан бодогч 70070012 amarbold@transdep.mn 
Б.Орхон Нягтлан бодогч 70070012 orhon@transdep.mn

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.