Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2016-06-02 04:13:38

Сайдын тушаал

Нэр Тушаалын дугаар Батлагдсан Огноо
1. Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай 79 2020.04.14
2. Журам, маягт, загвар шинэчлэн батлах тухай 50 2020.02.21
3. Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм шинэчлэн батлах тухай 24 2020.01.30
4. "Сахилга хариуцлага-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил" болгон зарлах тухай 01 2020.01.03
5. Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн жишиг тариф батлах тухай 374 2019.12.13
6. Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай 270 2019.08.27
7. Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 253 2019.07.26
8. Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай 232 2019.07.03
9. Статистикийн маягт батлах тухай 203 2019.06.20
10. Монгол Улс болон БНХАУ-ын хооронд байнгын ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэх автотээврийн хэрэгсэлд зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгох журам батлах тухай  173 2019.05.28
11. Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 286 2018.12.12
12. Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам батлах тухай A/222 2020.11.18
13. Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 191 2018.08.31
14. Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 84 2018.04.30
15. Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих тухай 23 2018.02.08
16.  Тээвэрлэлтийн чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай 10 2018.01.22
17. Журам батлах тухай 259 2017.12.14
18. Хот, хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох, өөрчлөлт оруулах тухай 228 2017.11.14
19. Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай 190 2017.09.21
20. Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

34/19

2017.01.30
21. Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай

76

2016.11.09
22. Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам, Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам

90

2016.04.12
23. Авто замын ашиглалтын байдалд хяналт тавих, төлбөр авах үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

100

2016.04.21
24. Жолоочийн хөдөлмөр, амралтын горим, түүнийг мөрдөх тухай зөвлөмж 339 2015.12.10
25. Тээвэрлэлттэй холбоотой баримт бичгийн загвар батлах тухай 327 2015.12.02
26. Зам, тээврийн салбарт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 177 2015.06.24
27. Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 86 2015.03.31
28. Тээвэрлэлтийн чиглэл тогтоох тухай 17 2015.01.16
29. Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн мэргэжлийн үнэмлэхний загвар батлах тухай 25/А/30 2014.02.10
30. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журам шинэчлэн батлах тухай  232 2013.10.23
31. Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход баримтлах нөхцөл, шаардлагын тухай журам 169 2013.08.01
32. Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр батлах тухай 161/229 2010.05.07
33. Автотээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам 108/115 2001
34. Түр журам батлах тухай 146 2020.11.25
35. Журам шинэчлэн батлах тухай А/222 2020.11.18
36. Түр журам батлах тухай 07/63 2021.01.07
37. Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай 02/171 2021.01.14
38. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд , Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хамтарсан тушаал А/225, А-379 2020.12.07
39. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам шинэчлэн батлах тухай А/21 2021.02.18
40. Журам батлах тухай A/87 2021.06.14
41. Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ( Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам батлах тухай ) A/136 2021.08.17
42. Тээврийн Хэрэгслийн бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам A / 21 2021.02.18
43. Автотээврийн хэрэгслээр зорчигч тээвэрлэх дүрэм A / 24 2020.01.30
44. Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам A / 191 2021.12.06
45. Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай А / 113 2022.04.26
46. Журам мөрдүүлэх тухай  07/2202 2022.05.13 
47. Журам батлах тухай А/207 2022.07.06
48. Тушаал хүргүүлэх тухай   2022.08.23

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.