Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2016-05-31 01:58:42

Үнэ, тариф

Техникийн хяналтын үзлэгийн үнэ тариф

Засгийн газрын 2016 оны 213 дугаар тогтоолын хавсралт

Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишиг

Д/д
Тээврийн хэрэгслийн төрөл
Тухайн жилд үзлэгт орох хугацаа /давтамж/
Нэг удаагийн төлбөрийн жишиг /төгрөгөөр/
1
Суудлын автомашин
1 удаа
20 000
2
Ачааны автомашин
1 удаа
30 000
3
Автобус
1 удаа
30 000
4
Нийтийн болон жуулчны, ажилчдын, сургуулийн хүүхдийн автобус
2 удаа
30 000
5
Такси
2 удаа
20 000
6
Трактор, механизм
1 удаа
30 000
7
Чиргүүл
1 удаа
10 000
8
Мотоцикл
1 удаа
10 000

Жич: Дээрхи тарифт НӨАТ нэмэгдэнэ.

Тээврийн үйлчилгээний төвийн захиралын тушаалын хавсралт №1

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын хэсэгчилсэн үзлэг хийх жишиг үнэ:

Д/д
Үзүүлэлтийн үнэ
Нэг удаагийн төлбөрийн жишиг
1
Утаа шалгах
1650 төг
2
Тэнхлэг шалгах
1100 төг
3
Тоормос шалгах
2200 төг
4
Гэрлийн тусгал шалгах
1650 төг

5

Дугуйн бул эргүүлж шалгах
3300 төг
6
Авто тээврийн хэрэгсэлд ерөнхий байдлын үзлэг хийх
5500 төг

  АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

 

 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.