Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-06-09 06:27:29

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хэлтэс

Үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны стратегийн тавдугаар зорилтын хүрээнд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах тээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгэж улсын дугаар, гэрчилгээ олгох, шилжилт хөдөлгөөн хийх, улсын бүртгэлээс хасах, явуулын дугаар олгох, авто тээврийн хэрэгслийн талаар статистик бүртгэл хөтлөх дүн шинжилгээ судалгаа хийх, мэдээллийн сүлжээ, сан байгуулах, авто тээврийн хэрэгслийн талаарх статистик мэдээнд дүн шинжилгээ судалгаа хийх, мэдээллийн сүлжээ, сан байгуулах, мэдээллээр хангах, нууцлалыг хангах, шаардлагатай хууль, дүрэм, журам, стандартыг боловсруулах, шинэчлэх иргэдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Овог, нэр Албан тушаал Өрөөний утас Ажлын и-мэйл
Н.Бямбадорж Хэлтсийн дарга  70070012  byambadorj@transdep.mn
Ц.Цэрэнбат Ахлах мэргэжилтэн 70070012 tserenbat@transdep.mn 
Д.Баясгалан Ахлах мэргэжилтэн  70070012 baysgalan@transdep.mn 
Н.Одончимэг Ахлах мэргэжилтэн  70070012 odonchimeg@transdep.mn 
Х.Золжаргал Ахлах мэргэжилтэн  70070012 zoljargal@transdep.mn 
Ш.Найдансүрэн Ахлах мэргэжилтэн  70070012 naidansuren@transdep.mn 
Д.Батцэцэг Мэргэжилтэн  70070012 battsetseg@transdep.mn 
Б.Батсүх Мэргэжилтэн  70070012 batsukh@transdep.mn 
Ч.Оюунтуяа Мэргэжилтэн 70070012 oyuntuya@transdep.mn 
Г.Мэндбаяр Мэргэжилтэн 70070012 mendbayar@transdep.mn

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.