Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2021-10-25 04:14:32

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭЛТЭЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООН МЭДЭЭ - 2021.10.14

 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.