Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2018-09-04 07:35:06

Чанарын бодлого

Чанарын бодлого

Автотээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлчилгээ нь холбогдох шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар автотээврийн салбарын хэмжээнд чанар, аюулгүй байдлын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална

  • Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид хараат бус, шударгаар гүйцэтгэх.
  • Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод байх.
  • Үйлчлүүлэгч нарт адил тэгш хандаж, тэдний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол, нэр төрийг хүндэтгэн харилцах;

Алсын хараа

Тохирлыг үнэлэх үйл ажиллагааг олон улсын тохирлын үнэлгээний зарчим, хэмжээнд нийцүүлэн гүйцэтгэж дэлхийн жишигт нийцсэн баталгаажуулалтын үр дүнг илэрхийлэгч байна.

Эрхэм зорилго нь:

Автотээврийн салбарын үйлчилгээг холбогдох баталгаажуулалтын схемийн шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар хэрэглэгчийг зөв сонголт хийхэд дэмжлэг үзүүлж, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулна.

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.