Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-06-09 06:27:04

Техникийн хяналтын хэлтэс

Үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны стратегийн 3-дугаар зорилтын хүрээнд техникийн хяналтын үзлэгийн оношилгоонд жил бүр бүх тээврийн хэрэгслийг хамруулах техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээллийн нэгдсэн сан Бүрдүүлэх хэрэгжилтийг зохицуулан зохион байгуулах хяналт тавих мэдээлэл өгөх, дүрэм, журам, стандартыг боловсруулах, шинэчлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ

Овог, нэр Албан тушаал Өрөөний утас Ажлын и-мэйл
М.Эрдэнэдалай Хэлтсийн дарга  70070019  erdenedalai@transdep.mn
Д.Эрдэнэмөнх Ахлах мэргэжилтэн 70070019 erdenemonkh@transdep.mn 
Т.Туяацэцэг Мэргэжилтэн  70070019 tuyatsetseg@transdep.mn 
Б.Рэнжиндорж Мэргэжилтэн  70070019 renjindorj@transdep.mn 
Г.Хулан Мэргэжилтэн  70070019 khulan@transdep.mn 
Э.Энхбаатар Мэргэжилтэн  70070019 enkhbaatar@transdep.mn 
Б.Цэдэвбаатар Инженер  70070019 tsedevbaatar@transdep.mn 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.