Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2020-08-20 08:01:35

Тээвэр зохицуулалт

“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Тээвэр зохицуулалтын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2016 оны 55 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Автотээврийн үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрмийн 4.1.4, 4.1.7-д заагдсаны дагуу “Улс хооронд, хот хооронд, орон нутгийн нийтийн зорчигч болон ачаа тээвэр, шуудан, нийтийн тээвэр, жуулчин тээвэрлэлтийн үйлчилгээ болон дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийн үйлчилгээг улсын хэмжээнд зохицуулах, зохион байгуулах, Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн  жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох үндсэн чиглэлийн хүрээнд ажиллаж байна.

Үндсэн зорилго

Улс хооронд, хот хооронд, орон нутгийн нийтийн зорчигч, ачаа тээвэр, шуудан, жуулчин болон мэргэшсэн жолоочийг шалгалт авах, үнэмлэх олгох үйл ажиллагааг Монгол Улсын Автотээврийн тухай хууль болон Автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, чиглэлд нийцүүлэн олон улсын жишигт хүргэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл

      Авто тээврийн үндэсний төвийн Тээврийн зохицуулалтын хэлтэс нь үндсэн чиг үүргийн хүрээнд  дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Үүнд:

  1. Тээвэр зохион байгуулалт
  • Улс хоорондын тээвэрлэлт
  • Хот хоорондын тээвэрлэлт
  • Орон нутгийн тээвэрлэлт
  • Хот хоорондын ачаа тээвэрлэлт
  1. Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох
  2. Тээвэрлэлтийн мэдээ тайлан

 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.