Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-06-09 06:24:35

Хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс

Тээвэр, хөдөлгөөний хяналт, зохицуулалтын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд тээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого Түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг Авто тээврийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын хүрээнд зохион байгуулах, Улс, хот хооронд орон нутгийн ачаа, зорчигч шуудан, жуулчин тээвэрлэлт, такси өөрчлөлтийг гэрээний үндсэн дээр тухайн зохицуулан зохион Зохион байгуулах, эрэлтэд тавих хяналт, зохицуулалтын механизмыг боловсронгуй болгох, олон улсын жишиг стандартын шаардлагад нийцүүлэн Боловсронгуй болгох, тээвэрлэлт гүйцэтгэх үеийн техникийн хяналтын иж бүрэн системийг бий болгох, тээвэрлэлтийн статистик судалгаа, мэдээ тайланг улсын Хэмжээнд нэгтгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, холбогдох дүрэм, журам, стандартыг боловсруулах, шинэчлэх, өөрчлөх, орчин үеийн техник технологи, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, Хэрэгжүүлэх, авто тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох, мэргэшсэн жолоочийн мэдээллийн санг байгуулах, удирдлагын болон хэрэглэгчийн мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Овог, нэр Албан тушаал Өрөөний утас Ажлын и-мэйл
К.Айдос Хэлтсийн дарга  70070012  aidos@transdep.mn
Б.Мөнхчулуун Хөдөлгөөний хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70070012 monkhchuluun@transdep.mn 
Б.Должинсүрэн Хөдөлгөөний аюулгүй хариуцсан мэргэжилтэн  70070012 doljinsuren@transdep.mn 
Т.Уянга Зорчигч тээрийн , бүртгэл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн  70070012 uyanga@transdep.mn 
И.Базардаргиа Хөдөлгөөний тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн  70070012 bazardargia@transdep.mn 
Б.Анхбаяр Хөдөлгөөний тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн  70070012 ankhbayar@transdep.mn 
Р.Батзаяа Төлөвлөлт дотоод ажил  хариуцсан мэргэжилтэн  70070012 batzaya@transdep.mn 
Г.Мэндбаяр Ачаа тээврийн бүртгэл, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн  70070012 mendbayar@transdep.mn 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.