Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2016-05-31 03:56:49

Зорчигч тээврийн зөвшөөрөл

Улс хоорондын зорчигчдын тогтмол тээвэрлэлт гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх бичиг баримт

 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Автотээврийн үндэсний төвд гаргасан албан хүсэлт;
 2. MNS 5831:2007 Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. стандартын шаардлагыг хангасан байх. (холбогдох материалын хуулбарыг хавсаргах)
 3. MNS 5012:2011 Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын зүйл заалтыг хангасан байх. /Холбогдох материалын хуулбарыг хавсаргах/
 4. Монгол Улсын Автотээврийн тухай хуулийн 8.2-т заасны дагуу баталсан тээвэрлэлтийн маршрут чиглэлийг тодорхойлсон зураг түүнийг баталсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн хуулбар;
 5. Автотээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах инженер, техникийн ажилтны судалгаа, мэргэжлийн үнэмлэх, мэргэшсэн инженерийг батлах үнэмлэхний хуулбарууд;
 6. Монгол Улсын Зам, тээврийн сайдын 2011 оны 153 тоот тушаал хангасан эсэх /хүснэгтлэн харуулах/;
 7. Улс хоорондын тээвэрлэлт гүйцэтгэх автотээврийн хэрэгслийн жагсаалт, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар /техникийн хяналтын үзлэгт орсон эсэх/;
 8. Улс хоорондын тээвэрт явах тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн тодорхойлолт гаргаж өгөх /АТХУБайцаагчийн дүгнэлт/;
 9. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхний хуулбар;
 10. Монгол Улсын Автотээврийн тухай хуулийн 19.1-т заасны дагуу Олон улсын зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэх мэргэшсэн жолооч байх, жолоочийн үнэмлэхний хуулбар;
 11. Ажлын даалгавар, тээвэрлэлтийн зохион байгуулалт, танилцуулга.


Зорчигч тээврийн шалгах хуудас /татаж авах/

 

 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.