Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2022-06-09 06:28:22

Захиргаа сургалт хүний нөөцийн хэлтэс

Захиргаа удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь АТҮТ-ТӨҮГ-ын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн хөгжил, үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журам, стандарт боловсруулах, батлуулах, мөрдүүлэх эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, Үйлдвэрийн газрын хэмжээнд байгуулах гэрээ болон бусад гэрээ, хэлэлцээр хийх ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, удирдлагын тэргүүний арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, аппаратын үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, хяналт-шинэжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнах, дотоод хяналт шалгалтын тогтолцоог буй болгох, удирдлагын шийдвэр, бодлого журмын хэрэгжилтэд, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, архив, мэдээлэл сурталчилгааны ажил болон аж ахуй, нийтлэг үйлчилгээг ажилтан нэг бүрт хүргэх, ажлыг хариуцан зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Овог, нэр Албан тушаал Өрөөний утас Ажлын и-мэйл
Б.Баатарцол Хэлтсийн дарга    baatartsol@transdep.mn 
Л.Батдэлгэр Дотоод ажил, аж ахуй, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн  70070021  batdelger@transdep.mn 
Ц.Хонгорзул Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн  70070021  khongorzul@transdep.mn 
М.Энхзаяа Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн  70070021  Enkhzaya@teever.gov.mn
Д.Буяндэлгэр Хүний нөөцийн мэргэжилтэн   70070021  buyandelger@transdep.mn 
 Б.Хандармаа Архив, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн мэргэжилтэн    70070021  Khandarmaa@transdep.mn
 Х.Батбилэг Архив, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн мэргэжилтэн     70070021  batbileg@transdep.mn
 Э.Жавхлан Хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтэн   70070021  javkhlan@transdep.mn
Л.Ганбаяр Мэргэжилтэн  70070021  ganbayar@transdep.mn 
Х.Энхбаяр Мэргэжилтэн  70070021  enkhbayar@transdep.mn 

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.