Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn
2019-02-18 09:33:14

Засгийн газрын тогтоол

Нэр Дугаар Огноо
1. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 336 2013.10.05
2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 121 2016.10.26
3. Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношлогооны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 213 2016.12.28
4. Журам шинэчлэн батлах тухай 29 2016.01.11
5. Журам батлах тухай 111 2017.04.12
6. Журам батлах тухай 246 2017.09.13
7. Нүүрсний тээвэрлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 320 2017.11.29
8. Журам шинэчлэн батлах тухай 89 2017.03.15
9. Хөтөлбөр батлах тухай 98 2017.03.20
10. Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 138 2018.05.23
11. Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 258 2018.08.22
12. 2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгох тухай 23 2019.01.16
13. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 33 2019.01.23
14. Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 181 2020.11.15
15. Хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай 38 2021.02.17
16. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 171 2020.05.13
17. Журам батлах тухай 45 2021.02.21
18. Журам батлах тухай 246 2020.12.30
19. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ  246  2021.02.02
20. Журам шинэчлэн батлах тухай 226 2021.08.04
21. Монгол улсын засгийн газрын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 388 2022.02.22
22. Тогтоол хүргүүлэх тухай А-1/268 2022.02.14

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.