Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn

"Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" №1

Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан Автотээврийн тээврийн үндэсний төвийн дэргэдэх Эмэгтэйчүүдийн холбооноос эрхлэн гаргаж байгаа "Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" цувралын эхний дугаарыг хүргэж байна

2022 оны жилийн эцсийн тайлан

2022 онд хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.