он
 
   

Vнэ, тариф  |  Хязгаарлалттай ТХ шалгах  |  Хүчингүй бичиг баримт  |  Арал солих  |  Жуулчин тээвэрлэлтийн зөвшөөрөл  |  Ослын дүгнэлт  |  Нэмэлт төхөөрөмж суурилуулах  |  Хийцийн өөрчлөлт  |  Техникийн хяналтын үзлэг


Үнэ, тариф

 
Техникийн хяналтын үзлэгийн үнэ тариф

Засгийн газрын 2016 оны 213 дугаар тогтоолын хавсралт

Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишиг

Д/д
Тээврийн хэрэгслийн төрөл
Тухайн жилд үзлэгт орох хугацаа /давтамж/
Нэг удаагийн төлбөрийн жишиг /төгрөгөөр/
1
Суудлын автомашин
1 удаа
20 000
2
Ачааны автомашин
1 удаа
30 000
3
Автобус
1 удаа
30 000
4
Нийтийн болон жуулчны, ажилчдын, сургуулийн хүүхдийн автобус
2 удаа
30 000
5
Такси
2 удаа
20 000
6
Трактор, механизм
1 удаа
30 000
7
Чиргүүл
1 удаа
10 000
8
Мотоцикл
1 удаа
10 000

Жич: Дээрхи тарифт НӨАТ нэмэгдэнэ.

Тээврийн үйлчилгээний төвийн захиралын тушаалын хавсралт №1

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын хэсэгчилсэн үзлэг хийх жишиг үнэ:

Д/д
Үзүүлэлтийн үнэ
Нэг удаагийн төлбөрийн жишиг
1
Утаа шалгах
1650 төг
2
Тэнхлэг шалгах
1100 төг
3
Тоормос шалгах
2200 төг
4
Гэрлийн тусгал шалгах
1650 төг

5

Дугуйн бул эргүүлж шалгах
3300 төг
6
Авто тээврийн хэрэгсэлд ерөнхий байдлын үзлэг хийх
5500 төг
 

Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээний үнэ тариф  

Чиглэл Буудлын нэр Зай /км/ Тариф Улаанбаатар талаас Орон нутаг талаас Суудал
Том,дунд оврын автобус Бага оврын автобус/
Том хүн 6-12 насны хүүхэд Том хүн 6-12 насны хүүхэд
Том дунд бага том дунд бага суудал
1 Ар.Эрдэнэбулган Ар.Хотонт 394    18,000         9,000  -   Өдөр бүр 08:00 14:00 19:00 -   Өдөр бүр 08:00 14:00 19:00 -   -
Ар.Цэнхэр 452    21,500       11,000  -  
Ар.Эрдэнэ-булган 477    23,000       11,500    
2 Ар.Ихтамир Ар.Ихтамир 502  -  -     22,000         11,000 - - 1,3,5 өдөр 10:00 - - 3,5,7 өдөр 10:00 -
3 Ар.Чулуут Ар.Чулуут /дунд/ 604    34,000       17,000  -  - - 1,5 өдөр 08:30 - - 1,5 өдөр 09:00 - -
4 Ар.Тариат Ар.Тариат 647    31,000       15,500  -  - 3,5,7 өдөр 10:00 - - 3,5,7 өдөр 09:00 - - -
Ар.Чулуутын гүүр 587    28,000       14,000  -  -
Ар.Бэлх баг 567    27,000       13,500  -  -
Ар.Их тамир 502    22,000       11,000  -  -
5 Ар.Эрдэнэмандал Ар.Өлзийт 375    18,000         9,000     1,3,4,6 өдөр 8:00     2,4,5,7 өдөр 8:00      
Ар.Хайрхан 460    23,000       11,500    
Ар.Эрдэнэмандал 511    25,000       12,500    
6 Ар.Цэцэрлэг Ар.Өлзийт 375    18,000         9,000  -   4 өдөр 8:00 - - 5 өдөр 9:00 - - -
Ар.Хайрхан 460    23,000       11,500  -  
Ар.Эрдэнэ-мандал 511    25,000       12,500  -  
Ар.Цэцэрлэг 560    27,000       13,500  -  
7 Ар.Жаргалант Ар.Өлзийт 375    18,000         9,000     5 өдөр 17:00     7 өдөр 08:00      
Ар.Жаргалант 572    25,000       12,500    
8 Бн.Баянхонгор Өв.Нарийнтээл 565    25,000       12,500  -   Өдөр бүр 08:00 14:00 18:00 - Өдөр бүр  09:00-18:00 Өдөр бүр 08:00 18:00  - Өдөр бүр  09:00-18:00 -
Бн.Өлзийт 622    26,500       13,500  -  
Бн.Баянхонгор 639    27,000       13,500     32,000         16,000
9 Бу.Булган Булган/хойгуур/ 336    16,500         8,500  -   Өдөр бүр  12:00 - - Өдөр бүр  10:00 - - -
10 Бу.Гурванбулаг /дунд овор/ Бу.Баяннуур 229           9,000           4,500     1,3, 5 өдөр 8:00     2,4, 6 өдөр 8:00
Бу.Дашинчилэн 259         10,000           5,000
Бу.Гурванбулаг 286         13,000           6,500
Бу.Гурванбулаг / ОУХТөвөөс         13,000           6,500     6 өдөр 14:00     7 өдөр 10:00
11 Бу.Сансар Рашаант 260         12,000           6,000     2, 4, 6 өдөр 9:00     1,3, 5 өдөр 9:00
12 Баян-Өлгий Өлгий 1709    80,000       40,000  -  - - Өдөр бүр  15:00 - - Өдөр бүр  15:00 - -
13 Алтай Го.Дэлгэр 944    43,000       21,500     47,000         23,500 - 2,3,5,7 өдөр 11:00 Өдөр бүр 13:00 2,4,6,7 өдөр 11:00 Өдөр бүр 13:00   -
Го.Есөнбулаг 1037    46,000       23,000     51,000         25,500
14 Говьсүмбэр Гс.Чойр 227      6,500         3,500  -  - Өдөр бүр  09:30 17:00 - - Өдөр бүр  09:30 15:00 - - -
Гс.Баянтал 199      6,000         3,000
Гс.Баян 102      4,500         2,700
15 Дархан Дархан 223    10,000         5,000     10,000           6,000 Өдөр бүр 09:00, 10:00, 12:00, 13:00,  14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 - Өдөр бүр 10:00- 11:00, 15:00- 16:00, Өдөр бүр 09:00, 10:00, 12:00, 13:00,  14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 - Өдөр бүр 10:00- 11:00, 15:00- 16:00, Өдөр бүр 14:00- 20:00
16 Да.Шарын гол Сэ.Баянгол 154      9,000         4,500
Да.Шарын гол 236    10,000         5,000     Өдөр бүр 12:00, 16:00,     Өдөр бүр 08:00, 15:00,      
17 До.Хэрлэн До.Хэрлэн 661    31,000       15,500     34,000         17,000 - Өдөр бүр 08:00 16:00 Өдөр бүр 09:00 10:00 - Өдөр бүр 08:00 Өдөр бүр 09:00 10:00 -
123-р зогсоол 538    26,000       13,000  -  
Хэ.Баян Овоо 469    22,000       11,000  -  
18 До.Дашбалбар Хэ.Батноров 433    17,000         8,500     - 3 өдөр 08:00 - - 5 өдөр 08:00 - -
Хэ.Норовлин 539    22,000       11,000    
До.БаянУул 610    30,000       15,000  -  
До.Баяндун 672    33,000       16,500  -  
До.Дашбалбар 776    37,000       18,500  -  
19 Ду.Сайнцагаан Ду.Дэлгэрцогт 231    11,000         5,500  -   Өдөр бүр 08:00, 14:00 - - Өдөр бүр 08:00, 14:00 - - -
Ду.Сайнцагаан 275    13,000         6,500  -  
20 Ду.Адаацаг Баянөнжүүл 134      7,000         3,500     3,6 өдөр 08:00   3,6 өдөр 08:00 4,7 өдөр 08:00   4,7 өдөр 08:00 -
Ду.Адаацаг 241    14,000         7,000    
21 Ду.Гурвансайхан Ду.Цагаандэлгэр 244    12,000         6,000  -   - 1 ,4 өдөр 11:00 - - 2 ,5 өдөр 09:00 - -
Ду.ГовьУгтаал 287    14,000         7,000  -  
Ду.Гурвансайхан 371    17,000         8,500  -  
22 Ду.Дэлгэрхангай Ду.Луус 330    16,500         8,500  -   - 5 өдөр  08:00 - - 6 өдөр  08:00 - -
Ду.Дэлгэрхангай 375    19,000         9,500  -  
23 Ду.Эрдэнэдалай Баянөнжүүл 134      7,000         3,500  -   2, 4, 5,7 өдөр 08:00 - - 1,3,5, 6 өдөр 08:00 - - -
Ду.Эрдэнэдалай 275    12,000         6,000    
24 До.Сайншанд До.Сайншанд 445    18,000         9,000     Өдөр бүр 09:00 15:00     Өдөр бүр 11:00      
25 До.Замын-Үүд До.Замын-Үүд 657    42,700       21,500     Өдөр бүр 20:00     Өдөр бүр 20:00      
26 За.Улиастай Ар.Тариат 637    30,000       15,000  -   - 1,3,4,5,7 өдөр  09:00 - - 1,2,4,5,7 өдөр  09:00 - -
Ар.Цахир 699    33,000       16,500  -  
За.ИхУул 795    37,500       19,000    
За.Тосонцэнгэл 838    39,500       20,000    
За.Тэлмэн 899    42,500       21,500    
За.Улиастай 1023    48,000       24,000    
27 За.Тосонцэнгэл За.Тосонцэнгэл 838    39,500       20,000     1,6 өдөр 16:00     1.5 өдөр 13:00      
28 За.Сонгино За.Түдэвтэй      45,000       22,500     1 өдөр 15:00     5 өдөр 15:00      
За.Нөмрөг      42,000       21,000    
29 Ор.БаянӨндөр Сайхан 257    12,000         6,000  -   Өдөр бүр 10:00, 11:30,  13:00, 14:30, 16:00, 17:30   Өдөр бүр 08:00-19:00 Өдөр бүр 10:00, 11:30,  13:00, 14:30, 16:00, 17:30 - Өдөр бүр 08:00-19:00  
Сэ.Баруунбүрэн 315    13,500         7,000    
Ор.БаянӨндөр 373    15,000         7,500     15,000           7,500
30 Өв.Арвайхээр Өв.Арвайхээр 431    20,000       10,000     21,500         11,000 Өдөр бүр 08:00 14:00 20:00 - Өдөр бүр 10:00-16:00 Өдөр бүр 08:00 14:00 20:00 - Өдөр бүр 10:00-16:00 -
31 Өв.Бүрд Өв.Бүрд 340  -  -     17,000           8,500 - - 1,3, 5 өдөр 8:00 - - 2,4, 6 өдөр 8:00 -
32 Өв.Есөнзүйл Есөнзүйл 366  -  -     18,000           9,000 - - 1,3, 5 өдөр 8:00 - - 2,4, 6 өдөр 8:00 -
33 Өв. Сант Өв.БаянӨндөр 305    15,000         7,500  -   - 1,5 өдөр 08:00 - - 2,6 өдөр 08:00 - -
34 Өв.Хархорин Өв.Хархорин 360    17,000         8,500     Өдөр бүр  11:00 - - Өдөр бүр 11:00 - - -
Бу.Рашаант 260    12,000         6,000    
35 Өв.Хужирт Өв.Хужирт 384    18,000         9,000  -   1,3,5 өдөр 08:00 - - 2,4,6 өдөр 08:00 - - -
36 Өв.Өлзийт Өв.Өлзийт 499         20,000         10,000     7 өдөр 11:00     4 өдөр 11:00  
37 Өм.Даланзадгад Өм.ЦогтОвоо 450    21,500       11,500  -   - Өдөр бүр 08:00, 16:00 - - Өдөр бүр 08:00, 16:00 - -
Өм.Даланзадгад 575    27,500       14,000  -  
38 Өм.Таван-толгой Өм.Цогтовоо 450    21,500       11,500  -   - 3,7 өдөр 10:00 - - 4,7 өдөр 11:00 - -
Өм.Цогтцэций 531    25,000       12,500    
Өм.Тавантолгой 546    26,000       13,000  -  
39 Өм.Ханбогд Ду.Өлзийт 371    18,500         9,500  -   - 1,3,5 өдөр 08:00 - - 3,5,7 өдөр 08:00 - -
Өм.Манлай 497    24,000       12,000  -  
Өм.Ханбогд 612    30,000       15,000  -  
40 Өм.Цагаанхад Өм.Цагаанхад 724    37,000       18,500  -   - 2,4,6,7 өдөр 08:00 - - 4,6, 1 өдөр 08:00 - -
41 Сэ.Мандал Сэ.Мандал 180      7,000         3,500  -   Өдөр бүр 11:00 5,6,7 өдөр 17:00 - - Өдөр бүр 17:00   1,6,7 өдөр 09:00 - - -
42 Сэ.Алтанбулаг Сэ.Сүхбаатар 311    12,000         6,000  -   Өдөр бүр 16:30     Өдөр бүр 07:00      
Сэ.Алтанбулаг 335    14,000         7,000  -  
43 Сү.Баруун-Урт Хэ.Мөнххаан 460    22,000       11,000     Өдөр бүр 08:00 17:00 - - Өдөр бүр 08:00 17:00 - - -
Сү.БаруунУрт 565    26,500       13,500  -  
44 Сү.Дарьганга Сү.Түвшинширээ 513    25,000       12,500  -   - 1, 3, 5 Өдөр 08:00 - - 3,5,7 өдөр 08:00 - -
Сү.Баяндэлгэр 585    28,000       14,000  -  
Сү.Онгон 668    32,000       16,000  -  
Сү.Дарьганга 729    35,000       17,500  -  
45 Сү.Эрдэнэцагаан Сү.Асгат 735    30,000       15,000  -   - 1,5 өдөр 17:00 - - 3,7 өдөр 17:00 - -
Сү.Эрдэнэцагаан 780    39,000       19,500  -  
46 Тө.Алтанбулаг Тө.Алтанбулаг 51           3,000           1,500     Өдөр бүр 08:00     Өдөр бүр 15:00  
47 Тө.Зуунмод Тө.Зуунмод 43      2,000         1,000       2,000           1,000 - Өдөр бүр 07:30-20:00 - Өдөр бүр 07:30-20:00 -
48 Тө.Баян Тө.Баян 110      4,500         2,300     Өдөр бүр 15:00     Өдөр бүр 09:00      
49 Тө.Жаргалант Тө.Жаргалант 135      3,500         1,800       6,500           3,500 1, 4, 6 өдөр 08:00 - - 1, 4, 6 өдөр 08:00        -
-
Тө.Жаргалант / ОУХТөвөөс/ 136     Өдөр бүр  14:30     Өдөр бүр  14:30  
50 Тө.Баянжаргалан Тө.Баянжаргалан 168      8,500         4,500  -  - 1,3,5 өдөр 08:00 -   1,3,5 өдөр 13:00 -   -
Тө.Баянжаргалан / ОУХТөвөөс 169     6 өдөр 14:00     7 өдөр 08:00      
51 Тө.Угтаал Тө.Угтаал 156      9,000         4,500       9,000           4,500 - 2, 4, 6 өдөр 08:00   - 2, 4, 6 өдөр 08:00   -
Тө.Угтаал / ОУХТөвөөс 156     Өдөр бүр  14:30     Өдөр бүр  14:30  
52 Тө.Өндөрширээт Тө.Өндөрширээт 188  -  -     10,000           5,000 - - 1,3,5 өдөр 08:00 - - 1,3,5 өдөр 17:00 -
Тө.Өндөрширээт/ ОУХТөвөөс 6 өдөр 14:30 7 өдөр 08:00
53 Тө.Сүмбэр Октябрь 163  -         8,000           4,000 - - 1,3,6 өдөр 08:00 - - 1,3,6 өдөр 11:00 -
54 Тө.Цээл Залуучууд 179  -         8,000           4,000 - - 2, 4, 6 өдөр 08:00 -      2, 4, 6 өдөр 08:00 -
-
Залуучууд / ОУХТөвөөс 179         Өдөр бүр  14:30     Өдөр бүр  14:30  
55 Тө.Шижир алт Тө.Шижир алт 260  -       13,500           7,000 - - Өдөр бүр 13:00 - - Өдөр бүр 09:00 -
56 Тө.Заамар Тө.Заамар 183    10,000         5,000     10,000           5,000 1,3,5 өдөр 08:00 - 1,3,5 өдөр 08:00 1,3,5 өдөр 14:00 - 1,3,5 өдөр 14:00 -
Тө.Заамар / ОУХТөвөөс 6 өдөр 14:00 7 өдөр 13:00
57 Ув.Улаангом За.Нөмрөг 947    43,000       21,500  -   - Өдөр бүр  15:00 Өдөр бүр  15:00 - Өдөр бүр  15:00 Өдөр бүр  15:00 -
За.Сонгино 1035    49,000       24,500  -  
Ув.Наранбулаг 1297    58,000       29,000  -  
Ув.Улаангом 1379    63,000       31,500  -  
58 Ув.Ховд За.Сонгино 1035    49,000       24,500  -   - 5 өдөр  13:00 - - 7 өдөр 10:00 - -
Ув.Наранбулаг 1297    58,000       29,000  
Ув.Өлгий 1468    60,000       30,000  
Ув.Өмнөговь 1494    63,000       31,500  
Ув.Ховд 1556    68,000       34,000  
59 Ув.Өндөрхангай Ув.Өндөрхангай 1222    60,000       30,000       5 өдөр 13:00     5 өдөр 13:00    
60 Хо.Ховд Хо.Жаргалант 1487    65,000       32,500     - Өдөр бүр 13:00 - - Өдөр бүр 13:00 - -
Хо.Манхан 1408    62,000       31,000    
Хо.Зэрэг 1358    61,500       30,500    
Хо.Дарви 1247    60,000       30,000    
61 Хо.Булган Го.Тонхил 1239    57,000       28,500  -   - 1,3,5 өдөр 13:00 - - 1,3,5 өдөр 10:00 - -
Хо.Алтай 1490    66,000       33,000  -  
Хо.Үенч 1527    68,000       34,000  -  
Хо.Булган 1570    73,000       36,500  -  
62 Хэ.Хэрлэн Хэ.Цэнхэрмандал 195      8,000         4,000  -   Өдөр бүр 08:00   1, 2, 4, 5, 6 өдөр 16:00 - - Өдөр бүр 08:00 14:00 - - -
Хэ.Жаргалтхаан 235    10,000         5,000  -  
Хэ.Хэрлэн 331    13,000         6,500  -  
63 Хэ.Батноров Хэ.Жаргалтхаан      10,000         5,000  -   - 3,7 өдөр 15:00 - - 4,1 өдөр  10:00 - -
Хэ.Цэнхэрмандал        8,000         4,000    
Хэ.Бэрх 388    15,000         7,500    
Хэ.Өндөрхаан      13,000         6,500    
Хэ.Батноров 430    17,000         8,500  -  
64 Хэ.БорӨндөр Хэ.БорӨндөр 330    15,000         7,500  -   Өдөр бүр 14:00 - - Өдөр бүр 09:00 - - -
Гс.Сүмбэр        6,500         3,300  
Гс.12-р зөрлөг        5,000         2,500  
Гс.16-р зөрлөг        5,500         2,800  
Гс.Баянтал        6,000         3,000  
65 Хө.Мөрөн Мөрөн 684    32,000       16,000     Өдөр бүр 15:00 17:00 18:00   Өдөр бүр 10:00- 17:00 Өдөр бүр 15:00 17:00 18:00   Өдөр бүр 10:00- 17:00 -
Тосонцэнгэл 620    30,000       15,000    
Их-уул 579    28,000       14,000    
66 Хө.Тариалан Хө.Тариалан 660    30,000       15,000     32,000         16,000 - - 1,3,4,5,6,7 өдөр 16:00 - - 1,3,4,5,6,7 өдөр 16:00 -
67 УБ.Багануур Тө.Эрдэнэ 78      3,800         1,900  -   Өдөр 11:00 17:00 - Өдөр бүр 09:00- 20:00 Өдөр 11:00 15:00 - Өдөр бүр 09:00- 20:00 Өдөр бүр 09:00- 20:00
Багануур 132      6,000         3,000       6,500           3,500
68 УБ.Багахангай Тө.Баян 110      4,500         2,700       4,500           2,700 - Өдөр бүр 13:30- 16:30 Өдөр бүр 13:30 -  16:30 - Өдөр бүр 09:00 -  11:00 Өдөр бүр 09:00 -  11:00 -


 

 

Тээврийн хэрэгслийн нэр шилжүүлэхэд тушаах
тэмдэгтийн хураамж болон дансны дугаар
  


No

Шилжилт хөдөлгөөн

1 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ 2904000015 500
2 Улсын тэмдэгтийн хураамж 2904000019 1000
3 Үйлчилгээний хураамж АТҮТ 2904000007 3300
4 Банкны шимтгэл Дотоодын данс 100
 

Нийт

  4900

Шилжилт хөдөлгөөн Улсын Дугаар солих

1 Шилжилт хөдөлгөөн Улсын дугаар солих    
2 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ 2904000015 500
3 Улсын тэмдэгтийн хураамж 2904000019 3200
4 Үйлчилгээний хураамж АТҮТ 2904000007 3300
5 Банкны шимтгэл Дотоодын данс 100
 

Нийт

  7100

Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөлт

1 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ 2904000015 500
2 Улсын тэмдэгтийн хураамж 2904000019 21000
3 Үйлчилгээний хураамж АТҮТ 2904000007 3200
4 Зарын үнийн News agency / Cпейшл фото 2904000008 4000
5 Зарлуулсны төлбөр /АТҮТ/ 2904000016 1000
6 Банкны шимтгэл Дотоодын данс 100
 

Нийт

  29800
Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөлт Улсын дугаар солих
1 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ 2904000015 500
2 Улсын тэмдэгтийн хураамж 2904000019 23200
3 Үйлчилгээний хураамж АТҮТ 2904000007 3000
4 Зарын үнийн News agency / Cпейшл фото 2904000008 4000
5 Зарлуулсны төлбөр /АТҮТ/ 2904000016 1000
6 Банкны шимтгэл Дотоодын данс 100
 

Нийт

  31800
Импортын машин
1 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний үнэ 2904000015 500
2 Улсын тэмдэгтийн хураамж 2904000019 3200
3 Үйлчилгээний хураамж АТҮТ 2904000006 3000
4 Банкны шимтгэл Дотоодын данс 100
 

Нийт

  6800

Бусад

1 Лавлагаа 2904000005 2200
2 Захиалгат үйлчилгээ 2904000007 10000
3 Улсын дугаар гээгдүүлсэн /1ш/ 2904000019 20000
4 Маягтын үнэ 2904000005 1000

 


[ « Буцах | Хуудасны эхэнд | Хэвлэх | Дараах » ]Холбоо барих

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Автотээврийн Үндэсний Төв
Утас: 1900-1234
Факс: 70112851

И-мэйл: info@transdep.mn


117905


Нvvр хуудас | Цахим шуудан | Салбаруудын байршил | Холбоо барих | Хэвлэх | Вэбээс гарах

2018 © Автотээврийн Үндэсний Төв. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.