Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn

АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨҮГ ЛАБОРАТОРИ ХООРОНДЫН ХАРИЦУУЛАЛТАД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

Үйлдвэрлэл, аж ахуйн нэгжийн дэргэдэх хэмжил зүйн лабораториуд ур чадвараа үнэлүүлэх, ISO 17025 стандартын дагуу итгэмжлэгдсэн лабораторийн хувьд хэмжил ба шалгалт тохируулгын чадавхыг хүлээн зөвшөөрүүлэх, чанар хангалтын шаардлага хангах нэг гол үзүүлэлт бол харьцуулалтад оролцох явдал юм.

Зорчигч, үйлчлүүлэгч та бүхэнд үйлчилгээний цагийн хуваарь болон үнэ тарифыг танилцуулж байна.

Зорчигч, үйлчлүүлэгч та бүхэнд үйлчилгээний цагийн хуваарь болон үнэ тарифыг танилцуулж байна.

ЦАХИМ ХӨГЖЛИЙН БАГЦ ХУУЛЬ ГЭЖ ЮУ ВЭ? СУРГАЛТ....

“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ нь И-Монголиа академийн Цахим ур чадвар хөгжүүлэлтийн албатай хамтран 2022 оны 11 сарын 03, 04 -ний өдрүүдэд “Цахим иргэн”, “Цахим хөгжлийн багц хуулийн танилцуулга”, “Тоон гарын үсэг, түүний хэрэгцээ” зэрэг сэдэвт сургалтыг үйлдвэрийн газрын албан хаагчдад зориулан зохион байгуулж байна.

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.