Чингисийн өргөн чөлөө -11
1900-1234 info@transdep.mn

"Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" №3

Эмэгтэйчүүдийн холбооноос эрхлэн гаргаж байгаа "Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" цувралын гурав дах дугаарыг хүргэж байна

"Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" №2

Эмэгтэйчүүдийн холбооноос эрхлэн гаргаж байгаа "Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" цувралын хоёр дах дугаарыг хүргэж байна

"Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" №1

Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан Автотээврийн тээврийн үндэсний төвийн дэргэдэх Эмэгтэйчүүдийн холбооноос эрхлэн гаргаж байгаа "Автотээвэрт эмэгтэйчүүдийн оролцоо" цувралын эхний дугаарыг хүргэж байна

Дуудлага худалдаа эхлэхийг та
мэдсэн үү?

УЕА шинэ серийн 387 онцлог дугаарын дуудлага худалдаа 4 сарын 18-наас 5 сарын 12 хүртэл ажлын 19 хоногийн турш үргэлжилнэ.